వారం జాతకాలలో వృశ్చికం

గతవారం జాతకం వృశ్చిక జాతకులకు అంచనాలు మరియు సూచన.

curr = new Date(); var diffLastSunday = - curr.getDay(); var diffLastMonday = - curr.getDay() - 6; var lastMonday = new Date(curr.getTime() + (diffLastMonday * 3600 * 24 * 1000)); var dfirst=lastMonday.getUTCDate(); var afirst=lastMonday.getUTCMonth(); var yfirst=lastMonday.getFullYear(); var monthsfirst = [' జనవరి ', ' ఫిబ్రవరి ', ' మార్చ్ ', ' ఏప్రిల్ ', ' మే ', ' జూన్ ', ' జూలై ', ' ఆగస్టు ', ' సెప్టెంబర్ ', ' అక్టోబర్ ', ' నవంబర్ ', ' డిసెంబర్ ']; var monthfirst = monthsfirst[afirst]; var mnamefirst=monthfirst ; var lastSunday = new Date(curr.getTime() + (diffLastSunday * 3600 * 24 * 1000)); var d=lastSunday.getUTCDate(); var a=lastSunday.getUTCMonth(); var y=lastSunday.getFullYear(); var months = [' జనవరి ', ' ఫిబ్రవరి ', ' మార్చ్ ', ' ఏప్రిల్ ', ' మే ', ' జూన్ ', ' జూలై ', ' ఆగస్టు ', ' సెప్టెంబర్ ', ' అక్టోబర్ ', ' నవంబర్ ', ' డిసెంబర్ ']; var month = months[a]; var mname=month ; document.write("
"+mnamefirst+" "+dfirst+", "+yfirst+" - "+mname+" "+d+", "+y+"
");

గతవారం ఈవారం

జాతకాన్ని వీక్షించేందుకు మీ రాశి రాశిని ఎంచుకోండి

మేషం

నేను !!

(మార్చి 21-ఏప్రిల్ 19)

వృషభం

నాకు !!

(ఏప్రిల్ 20-మే 20)

జెమిని

నేను అనుకుంటున్నాను !!

(మే 21-జూన్ 21)

క్యాన్సర్

నేను భావిస్తాను !!

((జూన్ 22-జూలై 22)

లియో

నేను అవుతాను !!

(జూలై 23-ఆగష్టు 22)

కన్య

విశ్లేషిస్తాను !!

(ఆగస్టు 23-సెప్టెంబర్ 22)

తుల

నేను బ్యాలెన్స్ !!

(సెప్టెంబర్ 23-అక్టోబర్ 22)

వృశ్చికం

నాకు కోరిక !!

(అక్టోబర్ 23-నవంబర్ 21)

ధనుస్సు

అలాగా !!

(నవంబర్ 22-డిసెంబర్ 21)

మకరం

నేను ఉపయోగించే !!

(డిసెంబర్ 22-జనవరి 19)

కుంభం

నాకు తెలుసు !!

(జనవరి 20-ఫిబ్రవరి 18)

మీనం

నేను నమ్ముతాను !!

(ఫిబ్రవరి 19-మార్చి 20)


చక్రధర్ ఈవారం ముందుకు

మీ కోసం ఏ వారం ముందు స్టోర్ లో ఉంది తెలుసుకోవాలని ఉత్సుకతతో ఉన్నారా? ఇక్కడ వారం ముందు మీ స్వేచ్ఛా వారధి జాతకాలూ ఉన్నాయి. ఈ జాతకులు వారం రోజులపాటు ఆకాశంలో జరిగే స్టొరీ కదలికల ఆధారంగా 12 రాశులకు సంబంధించిన అన్ని రాశులు పూర్తి చేస్తారు.

మా వారపు సమ్మేళనాలు లేదా జాతకాలను సోమవారం ప్రతివారం అప్డేట్ చేస్తారు. మీరు పీక్ బ్యాక్ అనుకుంటే మీ గతవారం జాతకాన్ని అలాగే వీక్షించే ఆప్షన్ ఉంది. కేవలం మీ మీద క్లిక్ చేయండి వృశ్చిక రాశి మీ వారపు జాతకం సూచన కోసం.

జ్యోతిష్కులు మా నిపుణుల ప్యానెల్ ద్వారా చేసిన వారం రోజుల జ్యోతిశ్శాస్త్ర చక్రవర్తిచే వారధి ముందుకు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. మీ వారపు చక్రవ్యూలను చదవడం ద్వారా వారం ముందు ఏమి జరుగుతుందో మీరు అవలోకనం చేసుకోగలిగారు.

వారపు జాతక వచ్చే వారం నుంచి లోతైన వీక్షణ ఇవ్వండి మరియు మీరు మరోవిధంగా చదవాల్సిన రెగ్యులర్ వీక్లీ జాతకం కాలమ్ ల కంటే చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది. వారం తరువాత ప్రచురించబడిన వారం వారల జాతకాలు www.findyourfate.com వద్ద మీరు ఏమీ గురించి ఎక్కువ దో లేకుండా శైలి లో వచ్చే వారం సిద్ధం సహాయం..